Gekwetste dieren

Dierenwelzijn

Voor meldingen van verwaarloosde dieren of mishandelde dieren neemt u best contact op met de lokale politie Knokke-Heist (+32 50 619 600). Zie ook het onderwerp "Dierenbescherming".

 

Vogels

Dode (zee)vogels op het openbaar domein (o.a. strand, graskanten, bermen, straat, ...) laat u best liggen. Deze dieren zullen via natuurlijke processen uiteindelijk verdwijnen. Bij verdachte omstandigheden (vermoeden van vergiftiging bijvoorbeeld) neemt u best contact op met de lokale politie (+32 50 619 600) of de Natuurinspectie West-Vlaanderen (tel. + 32 474 30 14 28; buiten kantooruren: +32 499 94 93 77; natuurinspectie.wvl.anb@vlaanderen.be).

Geringde vogel

Vindt u een geringde, dode vogel, raadpleeg dan volgende website: http://www.vogelopvangcentrum.be/nl/ringwerk.

Meer informatie over het ringwerk in België vindt u op volgende website: http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/index.

Een gevonden geringde vogel meld je best rechtstreeks op volgende site: http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/report-a-ring.

Gekwetste vogel

Vindt u een gekwetste (zee)vogel, maak dan gebruik van de tips op de website van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te Oostende of de flow-chart op de website van Vogelbescherming Vlaanderen.

Breng de vogel zeker niet naar het Zwin Natuurpark. Daar is er geen opvang of verzorging voor vogels mogelijk.

U kunt de gekwetste vogel best afleveren bij de lokale politie (+32 50 619 600) of brandweer (+32 50 68 19 20). Vervolgens voeren vrijwilligers de gekwetste dieren in speciale kisten vanuit Knokke-Heist naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Oostende.

Kan u niet bij het gekwetste dier of u durft de gekwetste vogel niet op te pakken, neem dan contact op met de brandweer (+32 50 68 19 20). Let wel, de brandweer komt enkel tussenbeide indien het om een dier in nood gaat. Een jonge vogel die nog wat onwennig is tijdens zijn eerste vliegpogingen is geen dier in nood. Ook zijn de ouders vaak in de buurt, ook al ziet u ze niet.

Opvangcentrum

Tenslotte kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Oostende op het nummer 059 80 67 66. Het is elke dag open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (adres: Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende). Hier geldt hetzelfde: het opvangcentrum zal enkel langskomen als het dier in nood is.

 U kan ook terecht bij opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Beernem (http://www.voc-bulskampveld.be; Bulscampveld 8 te 8730 Beernem; tel.  050 79 09 59; voc.beernem@gmail.com).

Zoogdieren

Dode zoogdieren op het openbaar domein (o.a. strand, graskanten, bermen, straat, ...) laat u best liggen. Deze dieren zullen via natuurlijke processen uiteindelijk verdwijnen. Bij verdachte omstandigheden (vermoeden van vergiftiging bijvoorbeeld) neemt u best contact op met de lokale politie (+32 50 619 600) of de Natuurinspectie West-Vlaanderen (tel. + 32 474 30 14 28; buiten kantooruren: +32 499 94 93 77; natuurinspectie.wvl.anb@vlaanderen.be).

Heeft u een ziek, gewond of hulpbehoevend wild zoogdier (egels, vleermuizen, wild konijn, haas, steenmarter, wezel, vos, ...) gevonden, maak dan gebruik van enkele EHBO-tips van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te Oostende. U kunt het gekwetste dier best afleveren bij de lokale politie (+32 50 619 600) of brandweer (+32 50 68 19 20). Vervolgens voeren vrijwilligers de gekwetste dieren in speciale kisten vanuit Knokke-Heist naar Oostende.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren op het nummer 059 80 67 66. Het is elke dag open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (adres: Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende).

 

Walvisachtigen

Bij het aantreffen van een dode of levende walvis- of dolfijnachtige op het strand, neem dan contact op met de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (+32 59 24 20 50 of +32 477 25 90 06).

Dode dieren of dieren in nood moeten ter plaatse blijven liggen!

BRON: VOC Oostende.

 

Zeehonden

Merkt u een verzwakte of dode zeehond op het strand, neem dan contact op met Sea Life Blankenberge (+32 50 42 43 00 of +32 477 32 55 31).

Dode of dieren in nood moeten ter plaatse blijven liggen!

Merkt u een zeehond op en verdwijnt dit als u dichterbij komt, laat het dier met rust. Dit dier is niet ziek. Het is aan het rusten (of zonnen). Wees steeds voorzichtig. Hou uw hond aan de lijn.

BRON: VOC Oostende.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud