Milieumonitoring

milieumonitoring

 Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt.

Met BeeOdiversity wil Knokke-Heist, naast sensibiliseren en de biodiversiteit verder ontwikkelen, ook het milieu op een wetenschappelijke manier monitoren. Wat slechts weinigen weten is dat bijen zeer nuttig zijn om de ontwikkeling van het milieu op te volgen en te verbeteren. Door honing te verzamelen, verzamelen de bijen namelijk ook allerlei gegevens die na analyse heel wat interessante informatie opleveren voor een adequate milieumonitoring. Bijvoorbeeld over het type planten, de aanwezigheid van pesticiden, de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsbronnen voor bestuivende insecten en het overlevingsvermogen van bijen. Dat is een uitstekende indicator van de algemene milieutoestand.

De firma  BeeOdiversity heeft een milieumonitoringtool ontwikkeld die deze gegevens verwerkt. Aan de hand van die tool zal Knokke-Heist een betere kennis krijgen van de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied en maatregelen kunnen nemen die uitgaan van concrete indicatoren om de natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van haar uiteenlopende bewoners: mensen, dieren, insecten, planten… Via deze tool wordt o.a. het volgende gemeten:

  • evolutie van de gezondheidsstaat van de bijenkolonies
  • kwaliteit en beschikbaarheid van de nutritieve bronnen voor de bijen
  • biodiversiteit: de omgeving blijkt van het hybride type, tussen landbouw en bosbouw, en stedelijk peri-urbaan, waarbij het uit de door de gemeente uitgevoerde aanplantingen afkomstige stuifmeel heel sterk vertegenwoordigd was. Op de site 1-4 waar de aanplantingen door de gemeente voorzien waren, bleek de diversiteit boven het gemiddelde te liggen. Op site 5, waar geen enkele aanplanting verwezenlijkt werd, waren de gemeten hoeveelheden stuifmeel en de diversiteit ervan zwakker.
  • alle pesticidebronnen kunnen worden geïdentificeerd, het sensibiliseren van b.v. landbouwers, tuinaannemers, ... en organiseren van workshops om het gebruik van pesticiden in de omgeving te beperken.

Dit is een echte innovatie, want Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt!

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be