Grondwater: EM-onderzoek naar verzilting

In kaart brengen van de verzilting

In maart en april 2014 voert de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) metingen uit aan de kust om de verziltingstoestand van het grondwater te bepalen. Voor dit elektromagnetisch onderzoek worden helikopters met een meetsonde ingezet. Het gaat om het grondwater in het oostelijk gedeelte van de kustvlakte, dus op het grondgebied van Knokke-Heist, Damme en Brugge. Het grondwater in dit gebied is van nature verzilt waardoor je er zowel zoet, brak als zout water aantreft. Bedoeling is om de juiste verdeling tussen de verschillende soorten water te meten en in kaart te brengen.

Die verdeling werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970 en toen bekendgemaakt via de verziltingskaart. Een halve eeuw later is het tijd om dit nog eens over te doen. Het gebied maakte intussen namelijk heel wat ontwikkelingen door waarbij de verhouding tussen zoet en zout water beïnvloed werd. Zo is het gebied intussen verstedelijkt en werd de haven uitgebouwd. Ook zijn er vandaag grootschalige projecten lopende waarvoor een juiste kennis van die verdeling erg belangrijk is. En tot slot wordt ook ons drinkwater beïnvloed omdat de zoetwaterlenzen (zoet water dat door een lagere soortelijke massa drijft op zout water in de duinen) aangesproken worden voor onze drinkwatervoorziening. Verzilt water is moeilijker om drinkwater van te maken.

Met het oog op de stijging van de zeespiegel en de klimaatsverandering is een vergelijking van de huidige situatie met die van 50 jaar geleden bovendien heel interessant om inzicht te krijgen in de situatie.

Geen gevaar

Het elektromagnetisch onderzoek per helikopter met een meetsonde levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar het geluid van de helikopters, die op lage hoogte vliegen (tussen de 30 en 65 meter) en de grote hoepel (van 20 x 15 meter) kunnen eventueel dieren, vooral paarden, doen opschrikken. Landbouwers en paardeneigenaars werden hiervoor al per brief gewaarschuwd en aangeraden om hun dieren op een veilige plaats te stallen.

Wanneer en waar

Het juiste startmoment van de metingen hangt af van het weer (geen mist, onweer of lage bewolking). Volgens de laatste berichtgeving (1 april 2014 om 17u, afkomstig van de VMM) zullen de metingen starten op woensdag 2 april 2014, als de mist is opgetrokken, normaliter vanaf 9u. Daarna zullen er nog maximaal 3 dagen productievluchten worden uitgevoerd. Als er die dagen te veel wind is, zal de planning opschuiven. Dit kan betekenen dat enkele vluchten in het weekend of de week nadien plaats kunnen vinden. Bij de volgorde van de vluchten probeert de VMM zoveel mogelijk eventuele overlast te beperken.

De vluchten worden eerst uitgevoerd boven het Zwin volgens lijnen op 100 meter afstand van elkaar. In het overige onderzoeksgebied worden de vluchten op een afstand van 250 meter uitgevoerd. De snelheid van de helikopter bedraagt 30 km per uur. Wijzigingen aan het vluchtplan zijn steeds mogelijk, bijvoorbeeld door weersomstandigheden.

 

 

Meer info

 

Gerelateerde inhoud