Grondwaterwinning en bronbemaling bij bouwwerken (bouwwerven)

Sinds 4 oktober 2014 is het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) gewijzigd voor het onderdeel bronbemalingen. Bronbemalingen zijn volgens Vlarem hinderlijke inrichtingen en zijn ingedeeld onder "rubriek 53 Winning van grondwater".

Deze wetswijziging houdt in dat er voor elke bronbemaling voor bouwwerken (particulier, bedrijf of overheid) een omgevingsvergunningsdossier moet ingediend worden. Dit is dus tenminste een melding (klasse 3, de laagste categorie in Vlarem).

Het plaatsen van een kelder (bijv. 25m²), bouwen van een ondergrondse garage, het leggen of herstellen van rioleringen, uitvoeren van wegeniswerken, ... voor elk van deze voorbeelden en vele andere gelijkaardige werken moet er dus een omgevingsvergunningsdossier ingediend worden (minstens klasse 3).

Bronbemalingen omvatten alle grondbemalingen, filterbemalingen, open bemalingen en iedere andere vorm van bemaling, alsook drainage via oppomping:

  • tijdelijke bemalingen (bijvoorbeeld enkel tijdens de constructiefase van een bouwwerk)
  • permanente bemalingen (bijvoorbeeld het continu droog houden van kelders, tunnels, ondergrondse garages)
  • retourbemalingen (opgepompt grondwater, dat onbehandeld en niet-verontreinigd in dezelfde watervoerende laag wordt teruggebracht)
  • proefbemalingen

Dus als het nu gaat om

  • ofwel het plaatsen van een kelder van bijvoorbeeld 25m²
  • ofwel het bouwen van een ondergrondse garage (1 of 2 verdiepingen ondergronds)
  • ofwel het leggen of herstellen van rioleringen
  • ofwel het uitvoeren van wegeniswerken
  • ...

Voor elk van deze voorbeelden en vele andere gelijkaardige werken moet er dus een omgevingsvergunningsdossier ingediend worden.

De nodige uitleg hoe de vergunning aan te vragen en de voorwaarden, verbonden aan een bemaling, vindt u in volgend document: Rubriek53-vwden-bronbemaling.pdf.

Gerelateerde inhoud