Milieuraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur is een bijeenkomst van vertegenwoordigers uit diverse belangengroepen, die het gemeentebestuur adviseren over gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

De raad komt gemiddeld 6 keer per jaar samen. O.a. volgende thema's zijn de vorige legislatuur aan bod gekomen:

 • Mobiliteit: trage wegen, kruispunt Lippensplein, strooizout, …
 • Afvalcijfers
 • Landbouwfolies
 • Onkruidbeheer openbaar domein
 • Uitleg en input rond RUPsen (Zwin, Zwinpolder, Zwinbosjes, …)
 • Gastheerschap
 • Streekeigen beplanting
 • Wandelnetwerk
 • Stand van zaken: A11, ZTAR, ZENO, 
 • Meeuwen
 • Zwaluwen
 • Bijen
 • Vogelafweersysteem
 • Maaibeheer
 • Uitleg polderbestuur + waterhuishouding
 • Uitleg en input rond MERs (verbrandingsoven, …)
 • Wetgeving geluid
 • Locatie vuilnisbakjes
 • Energiemaatregelen (intern + extern): FRGE, groepsaankoop, duurzaam bouwen, energiejacht
 • Toelichting waterzuiveringsstation
 • KIMO: toelichting Plastic soup

 

Hieronder vindt u enkele documenten rond de werking van de gemeentelijke milieuraad 2013-2018: