Geur

 

Algemene informatie

Geurhinder is een vorm van milieuhinder.

 

Geurhinder in Knokke-Heist

De meest voorkomende gevallen van geurhinder in Knokke-Heist kunnen ingedeeld worden in 2 types:

  • geurhinder, veroorzaakt door de uitlaatgassen van verwarmingstoestellen;
  • geurhinder, veroorzaakt door de uitlaatgassen van keukens.

 

Geurhinder bij verwarmingstoestellen

We verwijzen u door naar de pagina over veilig en zuinig verwarmen.

Geurhinder bij keukens

Om geurhinder bij keukens te vermijden wordt best het principe van "code van goede praktijk" toegepast (https://www.lne.be/beleid-geurhinder).

 

Geurhinder in de omgevingsvergunning

De gemeente kan in het geval van lucht- en dampafvoersystemen voorwaarden opleggen in bijv. de omgevingsvergunning.

  • De beste beschikbare technieken inzake lawaai- en geurhinder van lucht- en dampafvoersystemen kunnen terug gevonden worden in het document “Code van goede praktijk: Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen”. Dit document kan terug gevonden worden op volgende website: http://www.knokke-heist.be/natuur-en-milieu/leefmilieu/milieuhinder/geur.
  • De aanwezige lucht- en dampafvoersystemen dienen te voldoen aan deze “Code van goede praktijk - Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen”. De belangrijkste maatregelen worden hieronder opgesomd.
    • Er dient steeds gestreefd te worden om de uitblaas van de afblaaslucht voldoende hoog t.o.v. het gebouw en de omgevende gebouwen uit te voeren.
    • Alle installaties dienen voorzien te worden van efficiënte vetfilters om de grote geurende vetdeeltjes zoveel mogelijk te elimineren en de technische installaties voldoende te beschermen.
    • Alle installaties worden frequent onderhouden.

 

Gerelateerde inhoud