Zwaluwnesten

Zwaluwnestjes in Knokke-Heist

Het beeld van grote groepen zwaluwen die in september op telefoondraden verzamelen vooraleer zuidwaarts te trekken, was bij ons stilaan verleden. Tot de Milieuraad in oktober 2002 met een voorstel op de proppen kwam. Het voorstel kreeg groen licht van de Gemeenteraad en werd verder uitgewerkt door de milieudienst.

Wat houdt het project in?

De gemeente geeft subsidies aan inwoners die zwaluwen "onderdak" verlenen. Deze toelage bedraagt 25 EUR per jaar voor een kolonie kleiner dan 3 nesten. Dit bedrag wordt verdubbeld naar 50 EUR indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie blijft. Indien de aanvrager een beheersovereenkomst ondertekent waarin hij/zij zich engageert om een aantal voorwaarden na te leven ter bescherming van de huis –en boerenzwaluw, kan de subsidie oplopen tot een jaarlijks bedrag van 100 EUR.

Voor een grote kolonie (meer dan 3 nesten) bedraagt de subsidie aanvankelijk 65 EUR per jaar. Ook hier verdubbelt het bedrag tot 130 EUR als de kolonie langer dan een jaar op de locatie blijft. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de aanvrager jaarlijks 260 EUR.

Voor wie

Boerenzwaluwen nestelen zich heel graag in boerderijen en stallingen. De huiszwaluw voelt zich meer aangetrokken tot plekken midden in de bebouwde kom. Dus naast de landbouwers komen ook eigenaars of huurders van huizen in woonwijken in aanmerking voor deze subsidie. Op deze manier willen we de mensen aanmoedigen om na het vertrek van de zwaluwen, in september, de nestjes overal te laten hangen.

De lichte overlast, zoals de uitwerpselen onder het nest, wordt ruimschoots gecompenseerd door het plezier dat mensen bij het observeren van zo'n stel zwaluwen hebben én door het financieel steuntje in de rug.

Hoe subsidie aanvragen?

Download het formulier Formulier-Zwaluw-subsidie.pdf, vul dit in en verzend het formulier naar de dienst milieu & natuur.

Wie wenst, kan net iets meer doen voor de zwaluw en een beheerovereenkomst-zwaluwen ondertekenen. Hierbij verklaart u om en boerenzwaluw strikt na te leven.

  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van de stal.
  • Bij het schoonmaken van de stal of de kroonlijsten worden de nesten gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, noch in de nabijheid van de nesten.
  • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.
  • In de stallen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen permanent mogelijk te maken.
  • Indien de muren en/of het plafond van de stallen worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
  • Indien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren, dan moeten de nodige beschermingsmaatregelen hiertegen getroffen worden.
  • In de nabijheid van de nesten moeten permanent modder, slijk of klei beschikbaar zijn.

Wie deze voorwaarden naleeft, verdubbelt zijn subsidie. Dit wordt ook jaarlijks gecontroleerd door een medewerker van de dienst milieu & natuur.

Overzicht sinds 2003

Telling 2003

Op 15 juni 2003 sloten we de inschrijvingen af met 42 subsidieaanvragen; 14 voor een kleine kolonie en 28 voor een grote kolonie. Al die inwoners stapten in het project voor de volledige duurtijd van 5 jaar.

Telling 2004

De groep zwaluwliefhebbers groeide in 2004 met nog eens met 19 adressen.  Tussen 15 juni en 31 augustus werden alle 61 zwaluwadressen gecontroleerd door de milieudienst.  Op 4 plaatsen waren de zwaluwen niet meer terug gekomen.  Bij de anderen verliep alles prima. Door de teller werden 22 adressen met huiszwaluwen geteld, 32 adressen met boerenzwaluwen en 3 adressen met beide. Op 23 adressen werd een kleine kolonie vastgesteld. Op 34 adressen was het een grote kolonie.

Telling 2005

De lijst met aanvragen is uitgebreid tot 76. Op 4 plaatsen waren er echter geen nesten te vinden. 48 locaties bevatten een grote kolonie, 24 een kleine. Op 30 locaties vinden we huiszwaluwen terug, 39 met boerenzwaluwen en 3 met beide soorten. Ondertussen zitten we al aan 525 geregistreerde bewoonde nesten.

Telling 2006

De lijst met aanvragen is uitgebreid tot 86. Op 11 plaatsen waren er echter geen nesten te vinden. 48 locaties bevatten een grote kolonie, 27 een kleine. Op 32 locaties vinden we huiszwaluwen terug, 39 met boerenzwaluwen en 4 met beide soorten. Ondertussen zitten we al aan 605 geregistreerde bewoonde nesten.

Telling 2007

De lijst met aanvragen is uitgebreid tot 93. Op 14 plaatsen waren er echter geen nesten te vinden. 50 locaties bevatten een grote kolonie, 29 een kleine. Op 32 locaties vinden we huiszwaluwen terug, 43 met boerenzwaluwen en 4 met beide soorten. Ondertussen zitten we aan 592 geregistreerde bewoonde nesten.

Telling 2008

De lijst met aanvragen is teruggebracht tot 88. In 2008 waren er 5 nieuwe aanvragen maar 10 aanvragers werden geschrapt omwille van verhuizing, leegstand woning of omdat er de laatste jaren geen zwaluwen aanwezig waren. Op 14 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Op 54 locaties werd een grote kolonie aangetroffen, op 20 locaties een kleine kolonie. De huiszwaluw vonden we op 27 locaties, de boerenzwaluw op 44 locaties en op 3 locaties vonden we beide soorten terug. Ondertussen zitten we aan 605 geregistreerde bewoonde nesten.

Telling 2009

Dit jaar kregen we maar liefst 9 nieuwe aanvragen, maar moesten we ook 4 andere adressen schrappen wegens afbraak, verhuis, vernieuwen gevel en omdat het om een nest mussen ging in plaats van zwaluwen. In totaal hebben we nu dus 93 locaties. Op 20 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Op 48 locaties werd een grote kolonie aangetroffen, op 25 locaties een kleine kolonie. De huiszwaluw vonden we op 30 locaties, de boerenzwaluw op 40 locaties en op 3 locaties vonden we beide soorten terug. Ondertussen zitten we aan 440 geregistreerde bewoonde nesten, jammer genoeg een heel stuk minder dan de voorgaande jaren.

Telling 2010

Dit jaar kregen we 11 nieuwe aanvragen, maar moesten we ook andere adressen schrappen wegens afbraak, verhuis, mussen, al jaren geen zwaluwen meer aanwezig,…In totaal zijn er nu 93 locaties, evenveel als vorig jaar. Op 11 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Er waren 47 locaties met een grote kolonie en op 35 locaties troffen we een kleine kolonie aan. De huiszwaluw vonden we op 34 locaties, de boerenzwaluw op 46 locaties en op 2 locaties bevonden zich beide soorten. In totaal konden we dit jaar 530 nesten registreren, 90 meer dan vorig jaar!

Telling 2011

Dit jaar kregen we opnieuw 11 nieuwe aanvragen, maar moesten er opnieuw adressen geschrapt worden wegens verhuis of onbewoonde huizen. In totaal zijn er nu 101 locaties. Op 17 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Er waren 47 locaties met een grote kolonie en 37 locaties met een kleine kolonie. De huiszwaluw vonden we op 33 adressen, de boerenzwaluw nestelden zich op 51 adressen. In totaal werden er dit jaar 478 bewoonde nestjes geteld.

Telling 2012

Dit jaar kregen we 7 nieuwe aanvragen. In totaal zijn er nu 108 locaties. Op 22 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Er waren 45 locaties met een grote kolonie en 41 locaties met een kleine kolonie. De huiszwaluw vonden we op 38 adressen, de boerenzwaluw op 48 adressen. In totaal werden er dit jaar 433 bewoonde nestjes geteld.

Telling 2013

Dit jaar kregen we 3 nieuwe aanvragen. In totaal zijn er nu 111 locaties. Op 32 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Er waren 35 locaties met een grote kolonie en 42 locaties met een kleine kolonie. De huiszwaluw vonden we op 38 adressen, de boerenzwaluw op 39 adressen. In totaal werden er dit jaar 305 bewoonde nestjes geteld.

Telling 2014

Dit jaar kregen we 3 nieuwe aanvragen. In totaal zijn er nu 92 locaties.
We hebben 22 locaties geschrapt omdat op die locaties er al sinds meerdere jaren geen zwaluwnesten meer zijn of omdat de bewoners verhuisd zijn.
Op 13 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig.
Er waren 27 locaties met een grote kolonie en 52 locaties met een kleine kolonie.
De huiszwaluw vonden we op 42 adressen, de boerenzwaluw op 37 adressen.
In totaal werden er dit jaar 334 bewoonde nestjes geteld.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be