Afvalconcessionaris Horizon Net

Afvalconcessionaris Horizon Net heeft een kantoor in het Autonoom Gemeentebedrijf  StadsOntwikkeling

AGSO Knokke-Heist afdeling afvalbeheer
't Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist
T 050 44 25 00
afvalbeheer@agsoknokke-heist.be

www.agsoknokke-heist.be/afval

Openingstijden: ma-vr 8u30-17u

Hier kunt u terecht met al uw klachten, vragen en meldingen omtrent het afvalbeheer in Knokke-Heist. In de milieuwinkel zijn diverse afvalzakken (PMD, tuin-en restmateriaal) te verkrijgen.

De maatschappelijke opdracht van Horizon Net bestaat uit:

  • de bevolking en toeristen sensibiliseren: aantonen hoe iedereen afval kan voorkomen en verminderen.
  • inzamelen, voorsorteren en voorbewerken van alle op het grondgebied van Knokke-Heist aangeboden huishoudelijk afval en aan huishoudelijk gelijkgestelde bedrijfsafval.
  • het ingezameld afval transporteren, recupereren en verwerken om het zo te kunnen (her)gebruiken, bijvoorbeeld voor de productie van energie.
  • de openbare netheid verzekeren in Knokke-Heist, inclusief de rioleringen reinigen en beheren.
  • het recyclagepark beheren.

RAADPLEEG UW AFVALKALENDER
De afvalkalender wordt jaarlijks bedeeld in alle brievenbussen en is ook te verkrijgen in onze milieuwinkel, het gemeentehuis, politiekantoor en de toeristische infokantoren. U kan de afvalkalender ook interactief raadplegen en downloaden op onze website of klik hier.

RECYCLAGEPARK
Als inwoner of tweedeverblijver kunt u steeds op het RECYCLAGEPARK terecht met uw selectief gesorteerd afval (zoals tuinafval, PMD, glas, grof huisvuil, bouw- en sloopafval, harde plastics, plastic folies, bloempotjes en plantentrays, afgedankte elektrische apparaten, Klein Gevaarlijk Afval).  

Sluisstraat 82                          
T 050 625 184

Openingsuren
Maandag       10.00 - 11.45 uur / 14.00 - 16.45 uur
Dinsdag        10.00 - 11.45 uur / 14.00 - 16.45 uur
Woensdag    10.00 - 11.45 uur / 14.00 - 16.45 uur
Donderdag   10.00 - 11.45 uur / 14.00 - 20.45 uur
Vrijdag         10.00 - 11.45 uur / 14.00 - 17.45 uur
Zaterdag      10.00 - 17.45 uur (doorlopend open)
Gesloten op zon- en feestdagen  

GROF HUISVUIL OP AFROEP
Meer info klik hier.

INCONTINENTIEMATERIAAL
In Knokke-Heist mag het incontinentiemateriaal in de bruine afvalzak gestopt worden.

AFVALCONTAINERS RESTAFVAL
Tegen betaling van 2 EUR en recipiënt naar keuze. 
Meer info klik hier.

NAALDCONTAINERS
Voor bewaring van gebruikte injectiespuiten: gratis te verkrijgen bij Horizon Net . De volle naaldcontainer kunt u inruilen voor een nieuwe op het recyclagepark.

Contact

AGSO - afvalbeheer T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 442 500 050 442 500  afvalbeheer@agsoknokke-heist.be http://www.agsoknokke-heist.be/afval.aspx

Gerelateerde inhoud