Afvalstoffen

U dient uw afval te sorteren en het in speciaal daarvoor bestemde afvalzakken aan te bieden. Vervolgens moet u het afval op het juiste tijdstip en op de goede plaats (stoeprand, indien niet mogelijk tegen gevel en voor eigen woning) buitenzetten.

PMD-afval: lichtblauwe doorschijnende PMD-zak met volume van 60 liter

Restafval: bruine restafvalzakken met opdruk “Badstad Knokke-Heist” en logo Horizon Net met een volume van 15 liter (max. 3 kg), 30 liter (max. 5 kg) of 60 liter (max. 10 kg).

Tuinafval: papieren zak van 90 liter (max. 15 kg) en tuinketting voor snoeihout

Papier en karton: samengebonden met een touw of in een stevige kartonnen doos, max. 15 kg per eenheid

Klik hier voor meer info.

Alle zakken zijn bij de meeste winkels en warenhuizen, alsook bij Horizon Net te verkrijgen.

  • Het is verboden om huisvuil op de openbare weg te gooien. Het huisvuil mag u niet in openbare afvalkorven deponeren.
  • Afvalzakken die op de openbare weg staan, mag u niet aanraken. M.a.w. haal niets uit de afvalzak van uw buurman en voeg er zeker niets aan toe!
  • U mag geen glas of verpakkingsafval naast de glascontainer zetten. Om de geluidsoverlast binnen de perken te houden, mag u geen glas tussen 22 en 8 uur deponeren.
  • Schelpen (van oesters, mosselen e.d.) dient u in twee over elkaar getrokken zakken te stoppen, waarvan de buitenste een reglementaire restafvalzak moet zijn.
  • Met wit en gekleurd glas kunt u terecht op het Recyclagepark of in de glascontainers, vlak glas en andere glassoorten moet u naar het Recyclagepark brengen.
  • Vooraleer u het glas wegbrengt, moet u de stoppen, deksels en omwikkelingen ervan verwijderen. Het glas zelf dient eerst leeg te zijn.

 

Politieverordering afval