Informatiesticker

De informatiesticker bevat de gegevens van de 4 voornaamste hulpverlenende instanties die zich ook richten op de doelgroep jongeren.

  • druglijn + de plaatselijke antennepost;
  • teleonthaal;
  • veilig vrijenlijn;
  • kind- en jongerentelefoon.

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud