Cultuurcentrum

Het Cultuurcentrum Knokke–Heist is actief sinds de eerste helft van de jaren ’70, was sinds 1992 door de Vlaamse Gemeenschap erkend en betoelaagd als een (toen nog) ‘Cultuurcentrum’ van hoogste categorie (‘plus II’) en behoorde hiermee tot de ongeveer 15 grootste centra van Vlaanderen.

 

Het nieuwe Decreet van 13 juli 2001 “houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid” hervormde de indelingen op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en zo werd Knokke-Heist ingedeeld bij de ‘centrumgemeenten in de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden’.  Dit na de grootstedelijke gebieden (Antwerpen, Gent, Brussel) en de centrumsteden zoals Brugge, Kortrijk, Leuven, …  
De audit die in opvolging van dit decreet werd uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschap op basis van de werking van 2000 en 2001 aan de hand van  een vijftiental criteria, klasseert het Cultuurcentrum momenteel als derde beste van de Vlaamse Cultuurcentra (op 59), als beste van de provincie West-Vlaanderen en als beste binnen haar gemeentecategorie. 

 

Het beheer en de uitbating van deze gemeentelijke infrastructuur is sinds 1989 bij uitbatingovereenkomst toevertrouwd aan de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist, waarbij de samenstelling van de beslissingsorganen op basis van de Cultuurpactwetgeving gelijk verdeeld wordt tussen afgevaardigden van de Gemeenteraad en afgevaardigden van de Culturele Raad.  In de samenstelling werd ook rekening gehouden met een vertegenwoordiging van de verschillende bevolkingsgroepen (jeugd, volwassenen en senioren).
De infrastructuur omvat het Cultuurcentrum Scharpoord, de feestzaal Ravelingen te Heist, de tentoonstellingsruimte Laguna Hal (Duinbergen), de ‘kaartershuisjes’ Heist en Knokke.  Ook het in 1998 in gebruik genomen ‘Jeugd- en Kunstencentrum ‘De Marge’ (Edward Verheyestraat, Knokke) staat onder het dagelijks beheer van het Cultuurcentrum.

 

Het Cultuurcentrum zorgt voor de artistieke, sociaal-culturele en educatieve invulling van de vrije tijd van de gehele bevolking, tweedeverblijvers en toeristen.  Naast een intensieve eigen programmering op het vlak van theater, show, film, tentoonstellingen, vormingscursussen en allerlei animatie, voornamelijk in de openlucht, stelt het Cultuurcentrum ook lokalen ter beschikking van organisaties en verenigingen voor vergaderingen, tentoonstellingen, feesten, shows, theater, film, bals, congressen e.d.
Samenwerkingsverbanden met andere organisaties en actieve ondersteuning van allerlei initiatieven blijven sleutelwoorden in de realisatie van een gevarieerd en interessant artistiek en cultureel programma. 

 

De werking van het Cultuurcentrum bestrijkt een zeer breed terrein: podiumkunsten, beeldende kunsten, sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerking en jongerencultuur, artistiek-kunstzinnige opleidingen, openluchtanimatie.  Van de rockbands op Kneistival tot de Folkloremarkt in Heist en het zomerzondagse Talens Zoute Concours op het Albertplein, van de seniorenprogrammatie tot de Vakantieplus-kleuterstages en de Speelpleinwerking, van het Internationaal Cartoonfestival en Fotofestival over jaarlijkse Keramiektentoonstellingen tot de zorg voor goede fuiven in Ravelingen, van het Ballet van Vlaanderen en Herman Van Veen tot een uitgebreide theaterprogrammatie voor de schoolgaande jeugd, van het Internationaal Vuurwerkfestival tot de talrijke straattheateracts tijdens de zomervakantie.

 

Jeugdcultuur is een belangrijke werkingssector binnen de structuur van het Cultuurcentrum. De ingebruikname van het Jeugd- en Kunstencentrum de Marge levert een ideale uitvalsbasis voor de verdere activering van alle jeugdwerk. Naast de actieve ondersteuning van de verschillende jeugdverenigingen in de gemeente, de medewerking aan de organisatie van evenementen als de Belletaxrally, het onderdak brengen van het secretariaat van de Jeugdraad, van de KSJ van Knokke en het Jeugdhuis ’t Verzet, is ‘Jeugdcultuur’ verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de coördinatie en de organisatie van verschillende bijzondere programma’s: ‘Vakantieplus’–jongerenstages tijdens elke vakantieperiode (300 verschillende stages op jaarbasis met meer dan 3000 inschrijvingen), ‘Wonderwijs’ – naschoolse vorming op het gebied van artistieke (muzikale en beeldende kunsten) en sportieve disciplines, het Jeugdparlement met schoolgaande jongeren – afgevaardigden van de middelbare scholen binnen de gemeente, de jaarlijkse Roefel met ongeveer 700 kinderen en 250 begeleiders in de dorpskom van Ramskapelle, de ondersteuning en ontwikkeling van Jeugdwerk in het kader van het Jeugdwerkbeleidsplan, …

 

Speciale aandacht wordt tevens gegeven aan de samenwerking en goede informatiekanalen met de Preventiedienst, de verschillende scholen, de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente met aandacht voor de behoeften van vooral de jongeren en kinderen, …
De werking van ‘Jeugdcultuur’ spreidt zich dus over vele terreinen waar jongeren actief zijn of betrokken partij en overkoepelt zowel de aandacht voor meer en betere vrijetijdsbesteding, als de zorg voor aangepaste hulpverlening in noodsituaties als het samen met de jongeren ontwikkelen van de gepaste structuren om hun wensen en noden te laten horen in een wereld die beheerst wordt door ‘volwassenen’.

 

In ‘De Marge’ zijn daarnaast ook de cursussen creativiteit en actieve kunstbeoefening ‘beeldende kunsten’ van vzw Vrij Atelier, die aanleiding hebben gegeven tot de erkenning van een gemeentelijke academische vorming beeldende kunsten, dit in uitbreiding van de Academie voor Muziek en Woord, onder de gemeenschappelijke koepel ‘deKunstAcademie’. 
Zo is ‘De Marge’ in korte tijd uitgegroeid tot een hyperactief Jeugd- en Kunstencentrum waar het gemeentelijk jeugdbeleid een ‘gezicht’ krijgt.

Adresgegevens

Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
Javascript is required to view this map.

Openingsuren

Openingsuren Cultuurcentrum

maandag tot vrijdag: 8 tot 22 uur

weekend: 8 tot +/- 23 uur (naargelang de activiteit)

 

Openingsuren balie Cultuurcentrum (tickets, info)

maandag tot vrijdag: 

8.30 tot 17.00 uur

zaterdag:

10 tot 17 uur

 

 

Openingsuren Cafécultuur

Elke dag van 10 uur tot +/- 23 uur (naargelang de activiteiten)

info: +32 50 630 440

www.cafecultuur.be

Contactgegevens

Tel.: 
+32 50 630 430
Fax: 
+32 50 630 429
E-mailadres: 
cc.ticket@knokke-heist.be