Reglementen en verordeningen inname openbaar domein

1     Algemeen

Harmonisatie politieverordening tot een algemene politieverordening (vanaf 1 juni 2018)

2     Bouwwerken

Gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2017 houdende de politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames. (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 met betrekking tot belasting op inname van het openbaar domein.

3     Diversen

Gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2017 houdende de politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames. (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 met betrekking tot belasting op inname van het openbaar domein.

Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 met betrekking tot de politieverordening op de privatieve ingebruikname van de openbare weg.

4     Publiciteit

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 houdende de politieverordening op openbare en publicitaire activiteiten. (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de hervaststelling van het retributiereglement op technische prestaties.

Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende de hervaststelling van het belastingreglement op het maken van publiciteit op het openbaar domein.

5     Terrassen

5.1    Openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 met betrekking tot het reglement voor de opstelling van terrassen op de openbare weg.

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 met betrekking tot belasting op inname van het openbaar domein.

5.2    Strand

Gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009 met betrekking tot het reglement voor het plaatsen van open terrassen op het strand.

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 met betrekking tot belasting op inname van het openbaar domein.

5.3    Open eilandterras strand

Gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009 met betrekking tot het Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van huurrijwielen en/of kindervoertuigen op het strand.

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 met betrekking tot belasting op inname van het openbaar domein.

5.4    Open eilandterras plein

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 met betrekking tot het reglement voor de opstelling van terrassen op de openbare weg.

Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de politieverordening geluid (t.e.m. 31 Mei 2018)

Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 met betrekking tot belasting op inname van het openbaar domein.